MBSR

Čo je MBSR

MBSR je skratka pre Mindfulness Based Stress Reduction čo v preklade znamená: “Znižovanie stresu pomocou tréningu všímavosti.”

Ide o 8-týždňový program, ktorý ponúka sekulárny, intenzívny tréning všímavosti za použitia súboru meditačných techník.

Vznik

MBSR je štruktúrovaný 8-týždňový program, ktorý vytvoril v roku 1979 na univerzitnej klinike v Massachusetts Jon Kabat-Zinn, profesor psychológie a jeho spolupracovníci. Spočiatku bol zameraný na pacientov s chronickou bolesťou; neskôr sa zistilo, že je účinný aj pri strese s rôznymi inými príčinami. Program sa postupne rozšíril najmä v USA a západnej Európe, pričom sa bežne využíva aj v obchodných, vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach. Napríklad v Nemecku zdravotné poistenie čiastočne hradí účasť na kurze ako prevenciu a zotavenie z vyhorenia. Na plné využitie kurzu však nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti.

MSBR sa intenzívne akademicky skúmal a bol priekopníkom vedeckého výskumu mindfulness, pričom sa považuje za zlatý štandard intervencie založenej na dôkazoch; v súčasnosti sa MBSR a výskum súvisiaci s mindfulness publikuje v impaktovaných časopisoch čoraz častejšie. Hlavnou populárnou publikáciou o programe je “Full Catastrophe Living” od Johna Kabat Zinn. Táto kniha do podrobna skúma a vysvetľuje celý program MBSR.

Všímavosť nie je obyčajné uvedomovanie si obsahu našich myšlienok/ pocitov/ fyzických vnemov – je to uvedomovanie si toho, prečo a ako sa myšlienky/ pocity/ vnemy dejú práve teraz. Všímavosť má korene vo Vipassaná – ide o budhistickú meditáciu vhľadu.

Ako prebieha kurz

Pred kurzom každý absolvuje 30 minútové individuálny rozhovor, kde si prejdeme základné očakávania.

Kurz trvá 8 týždňov. Štandardná štruktúra kurzu je 8 x 2,5h pravidelných po sebe idúcich skupinových stretnutí spravidla vždy jeden deň v týždni v konkrétnu hodinu (napr. každý utorok 18:00 – 20:30) a jedno celodenné stretnutie (zvyčajne po šiestom stretnutí najbližšia sobota).

Od účastníkov sa očakáva, že medzi stretnutiami venujú 45-60 minút denne individuálnej formálnej a neformálnej praxi všímavosti. Pod formálnou praxou všímavosti sa rozumie práca v nerušenom prostredí, vo vyhradenom čase, s nahrávkami a ďalšími inštrukciami. Pod neformálnou praxou všímavosti sa rozumie práca počas bežných aktivít. 

Kurz je veľmi intenzívny a náročnejší na čas aj odhodlanie. Je dôležité si uvedomiť, že denná prax je nevyhnutná, aby výsledky / zmeny boli vidno. Zároveň domácou praxou účastník podporuje 8 pravidelných skupinových stretnutí s časom na reflexiu, nové cvičenia, podporu atď. Každé sedenie nadväzuje na to predchádzajúce a podporuje každodennú prax. Je naozaj veľmi dôležité vkročiť do kurzu s pevnou vôľou a vydržať celých 8 týždňov.

Ůčastníci sa počas kurzu učia uvedomovať si stres prostredníctvom jeho prejavov. Či už ide o fyzické prejavy v tele, alebo v pocitoch či v samotnej  mysli.

Postupne počas kurzu si uvedomujeme ako stres vzniká ako a prečo sa zosilňuje prostredníctvom našich automatických reakcií ako sú strach, negatívne posudzovanie, sebaľútosť a mnoho iných. Dôležitým aspektom kurzu je nielen uvedomenie si stresu ale aj to, že odkrýva možnosti ako sa s ním vyrovnať prostredníctvom všímavosti.

Tieto zručnosti sa trénujú v rôznych cvičeniach zameraných na všímavosť (ide o súbor meditačných a iných techník), ktoré sa prezentujú na kurze a praktizujú doma (s nahrávkami, neskôr bez nahrávok), v riadených diskusiách o svojich skúsenostiach v skupine, alebo v niektorých teoretických a písomných materiáloch na individuálne štúdium.

Ak sa chcete dozvedieť viac o všímavosti (mindfulness) odporúčam google napr: John Kabat Zinn, Mark Williams alebo mindfulness stránky na prestížnych univerzitách ako Harvard, Yale, MIT, Oxford, Cambridge, etc. Existuje aj mnoho vedeckých / lekárskych publikácii o mindfulness (napr. tu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). Pre tento kurz však nie je potrebné študovať žiadne knihy ani iné materiály. Dôležitá je samotná prax a prípadné štúdium textov keď tak ako doplnok, avšak až v neskorších štádiách praxi.

K čomu to je dobré?

Účastníci aj výskumy uvádzajú nasledujúce zmeny účastníkov po absolvovaní MBSR:

 • zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží (aj vo forme zníženého levelu Kortizolu)
 • zlepšenie zvládania bolesti a chronickej bolesti
 • znížený krvný tlak
 • zlepšenie pri poruchách spánku
 • zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • zlepšenie v zaobchádzaní s negatívnymi emóciami prípadne ich zmiernení (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
 • zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať
 • zvýšená schopnosť empatie
 • zmiernenie zlozvykov pri jedení
 • zlepšenie immunity
 • zlepšenie pamäti
 • vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • posilnenie vlastných vnútorných zdrojov

 

Ako môže mať jedna technika také široké spektrum účinkov?Je to z dôvodu, že ovplyvňuje základné mechanizmy sebaregulácie. Táto prax zlepšuje 4 základné oblasti:

 • pozornosť
 • uvedomovanie si tela
 • regulácia emócií
 • zmena pohľadu na seba samého

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.