MBSR

Čo je mindfulness (všímavosť)

V preklade “všímavosť”, je schopnosť plne prežívať prítomný okamih, zvládať svoje emócie a udržiavať si odstup od hodnotiacich myšlienok.

V princípe ide o uvedomovanie si toho, čo sa deje práve teraz, v nás aj okolo nás, so záujmom a ľahkosťou.

Konkrétne:

 • čo vnímame našimi zmyslami
 • aké myšlienky prichádzajú na myseľ
 • aké emócie prežívame
 • ako vnímame svoje telo
 • ako sú všetky tieto skúsenosti prepojené.
 • a ako je prítomnosť spojená so spomienkami na minulosť a očakávaním budúcnosti.

Všímavosť sa dá rozvíjať pravidelným cvičením (meditačnými technikami), pri ktorom neustále vraciame svoju pozornosť k tomu, čo prežívame. Týmto spôsobom sa môžeme postupne zbaviť bežných automatických reakcií, ktoré nás udržiavajú v strese. Podľa klinicky overeného výskumu sa všímaví ľudia dokážu lepšie vyrovnať s

 • nepríjemným prežívaním (najmä depresia, úzkosť, hnev)
 • stresujúcimi a neprehľadnými situáciami
 • nutkavými, stále sa opakujúcimi myšlienkami
 • chronickým stresom
 • chronickou bolesťou
 • konfliktmi a medziľudskými vzťahmi
 • nespavosťou
 • fyzickým a psychickým vyčerpaniím / vyhorením

 

Všímavosť odhaľuje, ktoré reakcie a postoje zvyšujú stres a ktoré nás od neho oslobodzujú. Postupným tréningom si vytvárame väčší priestor medzi podnetom a reakciou na stres a takto nám všímavosť umožňuje nájsť zručnejšiu reakciu na stresové situácie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.