MBSR

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na kurz MBSR.

Do vašej emailovej schránky bol doručený potvrdzujúci email s podrobnými inštrukciami.

[send_mail_attachment]

PLATBA

  • Bankové spojenie:     SK33 1100 0000 0026 1385 0277

  • Suma:  260 EUR

  • VS: 92022

  • Poznámka:  MBSR – “Meno a priezvisko”

Po zaplatení Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín individuálnej konzultácie pred začatím kurzu. Konzultácia je súčasťou kurzu a je povinná.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

Kurzovné v plnej výške je treba uhradiť najneskôr 3 týždne pred začatím programu. Až po jeho zaplatení máte garantované miesto na kurze.

Zaplatením kurzovného v plnej výške súhlasíte s VOP uvedenými v tomto texte.

Na kurze môže byť max. 15 ľudí, minimálny počet účastníkov je 8. Účastníci su priradení do kurzu v rovnakom poradí ako boli prijaté úhrady za kurz.

Po zaplatení nie je možné refundovať prostriedky.

Refundácia prostriedkov nie je možná ani ak sa počas kurzu rozhodnete nepokračovať a to z akýchkoľvek dôvodov (aj v prípade nespokojnosti s kurzom).

Kurz treba absolvovať celý, v prípade vymeškania viac ako 1 skupinového sedenia, v kurze nebude možné pokračovať, peniaze sa pritom nebudú vracať.

Zameškané hodiny nie je možné nahradiť.

Lektor má právo zmeniť prezenčnú formu na online formu – v prípade pandemickej situácie, ale aj z iných zdravotných či objektívnych príčin.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.