MBSR

Pre koho je kurz určený?

Pre každého kto chce pracovať na svojom osobnostnom rozvoji a kto verí, že dlhodobým tréningom mysle vie dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom živote.

Kurz je určený aj pre ľudí, ktorí chcú pracovať so stresom prípadne aj s úzkosťou, depresiou, bolesťou…

Kurz je určený pre kohokoľvek:

 • kto si vie vyhradiť nerušený čas pre seba na 40-60 minút denne pre prax všímavosti (ide o najdôležitejšiu časť celého kurzu), a to po celú dobu kurzu.
 • Kto sa vie zúčastniť všetkých 2,5 hodinových skupinových cvičení a jednej celodennej aktivity;
 • kto hľadá konštruktívny prístup k stresu, či už z osobného alebo pracovného života (preťaženie, konflikty vo vzťahoch, melanchólia, strata blízkeho človeka, choroba);
 • potrebuje riešiť príznaky stresu (vnútorný nepokoj, nespavosť, migrény, únava, úzkosť, podráždenie) alebo by chcel zabrániť ich opakovaniu;
 • sa chce naučiť starať o svoj vnútorný priestor, správať sa k sebe a k druhým s vedomím a láskavosťou;
 • si chce doplniť lekársku alebo terapeutickú liečbu (MBSR ju nenahrádza).
 

Kurzu sa nateraz nemôžete zúčastniť ak:

 • nemáte možnosť si vyhradiť nerušený čas pre seba na 40-60 minút denne pre prax všímavosti (ide o najdôležitejšiu časť celého kurzu), a to po celých 8 týždňov.
 • Nemôžete sa zúčastniť všetkých 2,5 hodinových skupinových cvičení plus jednej celodennej aktivity;
 • máte akútnu závislosť od drog alebo alkoholu;
 • máte akútnu fázu duševného ochorenia (nie je však prekážkou, ak ste stabilizovaný a užívate lieky predpísané psychiatrom a váš psychiater s tým súhlasí);
 • práve absolvujete terapiu u psychológa (pokiaľ vám to neodporučí sám psychológ);
 • máte silné samovražedné alebo sebapoškodzujúce sklony;
 • máte iné závažné zdravotné problémy, ktoré by vás výrazne obmedzovali na kurze.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.