MBSR

Čo je mindfulness

V preklade “všímavosť”, je schopnosť plne prežívať prítomný okamih, zvládať svoje emócie a udržiavať si odstup od hodnotiacich myšlienok.

Čo je MBSR

MBSR je skratka pre Mindfulness Based Stress Reduction čo v preklade znamená: “Znižovanie stresu pomocou tréningu všímavosti”. Ide o 8-týždňový program, ktorý ponúka sekulárny, intenzívny tréning všímavosti za použitia súboru meditačných techník.

Pre koho je kurz určený?

Pre každého kto chce pracovať na svojom osobnostnom rozvoji a kto verí, že dlhodobým tréningom mysle vie dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom živote.

Kurz je určený aj pre ľudí, ktorí chcú pracovať so stresom prípadne aj s úzkosťou, depresiou, bolesťou…

Termíny a prihláška MBSR 2023

Bratislava

Cena kurzu:

260 EUR

Začiatok kurzu:

 

17. OKTÓber – utorok o 17:30-20:00

(potom každý utorok o 17:30 – 20:00)

Celodenný workshop:

25. NOVEMBER – sobota o 9:30 – 16:00

 

Posledný deň kurzu:

5. December – utorok o 17:30-20:00

MIESTO KONANIA:

Bratislava

(adresa sa upresní)

Modra

Cena kurzu:

260 EUR

Začiatok kurzu:

 

streda 29 Marec 2023 17:30 – 20:00

(potom každá streda 17:30 – 20:00

Celodenný workshop:

sobota 13 Máj 9:30 – 16:00

Posledný deň kurzu:

utorok 16 máj 17:30 – 20:00

MIESTO KONANIA:

Modra

(miesto sa upresní)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.