Prejsť na obsah
 • O kurze

  Kurz vám pomôže lepšie zvládať vlastné emócie a udržiavať si odstup od hodnotiacich myšlienok. 8-týždňový intenzívny program MBSR vám ukáže ako znížiť stres pomocou tréningu všímavosti s využitím špecifických meditačných techník.

Čo je mindfulness

V preklade “všímavosť”, je schopnosť plne prežívať prítomný okamih, zvládať svoje emócie a udržiavať si odstup od hodnotiacich myšlienok.

V princípe ide o uvedomovanie si toho, čo sa deje práve teraz v nás aj okolo nás, so záujmom a ľahkosťou.

Zastavte sa a všimnite si:

 • čo vnímate vašimi zmyslami
 • aké myšlienky prichádzajú
 • aké emócie prežívate
 • ako vnímate svoje telo
 • ako sú všetky tieto horeuvedené veci prepojené
 • ako je prítomnosť spojená so spomienkami na minulosť a očakávaním budúcnosti.

Prečo je prax prospešná

Všímavosť sa dá rozvíjať pravidelným cvičením (meditačnými technikami), pri ktorom neustále vraciame svoju pozornosť k tomu, čo prežívame. Podľa klinicky overeného výskumu, sa týmto spôsobom môžeme postupne zbaviť bežných automatických reakcií, ktoré nás udržiavajú v strese.

Všímavosť odhaľuje, ktoré reakcie a postoje zvyšujú stres a ktoré nás od neho oslobodzujú. Postupným tréningom si vytvárame väčší priestor medzi podnetom a reakciou na stres a takto nám všímavosť umožňuje nájsť zručnejšiu reakciu na stresové situácie.

Čo je MBSR

MBSR je skratka pre Mindfulness Based Stress Reduction “Znižovanie stresu pomocou tréningu všímavosti”. Ide o 8-týždňový program, ktorý ponúka sekulárny, intenzívny tréning všímavosti za použitia súboru meditačných techník. Na kurze vás čaká:

 • Individuálny rozhovor

  Pred kurzom každý absolvuje 30-45 minútový individuálny rozhovor. Cieľom tohto stretnutia je predstavenie kurzu, zistenie základných motivácií, zladenie očakávaní, spoločné hľadanie času na domáce cvičenia a zodpovedanie prípadných otázok a pochybností.

 • 8 stretnutí + 1 celý deň

  Kurz trvá 8 týždňov. Štandardná štruktúra kurzu je 8 x 2,5h pravidelných, po sebe idúcich skupinových stretnutí spravidla vždy jeden deň v týždni v konkrétnu hodinu (napr. každá streda 17:30 – 20:00) a jedno celodenné stretnutie (zvyčajne po šiestom stretnutí najbližšia sobota).

  Ůčastníci sa počas kurzu učia uvedomovať si stres prostredníctvom jeho prejavov. Či už ide o fyzické prejavy v tele, alebo v pocitoch či v samotnej mysli.

  Postupne počas kurzu si uvedomujeme ako stres vzniká ako a prečo sa zosilňuje prostredníctvom našich automatických reakcií ako sú strach, negatívne posudzovanie, sebaľútosť a mnoho iných.

 • Denná prax všímavosti

  Od účastníkov sa očakáva, že medzi stretnutiami venujú 45-60 minút denne individuálnej formálnej a neformálnej praxi všímavosti. Pod formálnou praxou všímavosti sa rozumie práca v nerušenom prostredí, vo vyhradenom čase, s nahrávkami a ďalšími inštrukciami. Pod neformálnou praxou všímavosti sa rozumie práca počas bežných aktivít.

  Kurz je veľmi intenzívny a náročnejší na čas aj odhodlanie. Je dôležité si uvedomiť, že denná prax je nevyhnutná, aby výsledky / zmeny boli vidno. Zároveň domácou praxou účastník podporuje 8 pravidelných skupinových stretnutí s časom na reflexiu, nové cvičenia, podporu atď. Každé sedenie nadväzuje na to predchádzajúce a podporuje každodennú prax. Je naozaj veľmi dôležité vkročiť do kurzu s pevnou vôľou a vydržať celých 8 týždňov.

 • Študijné materiály

  Dôležitým aspektom kurzu je nielen uvedomenie si stresu, ale aj to že odkrýva možnosti ako sa s ním vyrovnať prostredníctvom všímavosti.

  Tieto zručnosti sa trénujú v rôznych cvičeniach zameraných na všímavosť (ide o súbor meditačných a iných techník), ktoré sa prezentujú na kurze a praktizujú doma (s nahrávkami, neskôr bez nahrávok), v riadených diskusiách o svojich skúsenostiach v skupine, alebo v niektorých teoretických a písomných materiáloch na individuálne štúdium.

Čo vám kurz prinesie

MBSR má široké spektrum účinkov, pretože ovplyvňuje štyri základné mechanizmy sebaregulácie.

 • Zlepšenie pozornosti

  • zvýšenie schopnosti koncentrácie
  • zlepšenie pamäti
  • schopnosť vracať pozornosť do prítomnosti a schopnosť nebyť stratený v spomienkach alebo plánoch
  • uvedomenie si a zvládnutie nutkavých a opakujúcich sa myšlienok
  • posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Zmena pohľadu na seba samého

  • zníženie kritického vnímania seba samého
  • vyššia spokojnosť
  • osobná pohoda a radosť zo života
  • zlepšenie medziľudských vzťahov
  • zlepšenie súcitu k sebe a k ostatným
 • Regulácia emócií

  • zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
  • zvládnutie prípadne zmiernenie negatívnych emócií
  • zvýšená schopnosť empatie
  • zvládnutie pocitu psychického vyčerpania / vyhorenia
  • schopnosť pozorovania a prijímania emócií bez ohľadu na to či sú príjemné alebo nepríjemné
 • Uvedomenie si tela

  • schopnosť uvoľniť sa a relaxovať
  • zlepšenie zvládania bolesti
  • schopnosť vnímať signály tela a aj sa podľa toho riadiť
  • zmiernenie zlozvykov pri jedení
  • zlepšenie schopnosti neprekračovať svoje fyzické limity

Cena a termíny

 • Cena kurzu 260 EUR*
  Miesto konania Stará jedáleň - komunitné centrum, Pekná cesta 4A, 831 52 Bratislava
  Začiatok kurzu 9. október 2024 (streda) 17:30 - 20:00
  Pokračovanie kurzu Každú nasledujúcu stredu 17:30 - 20:00
  Celodenný workshop 16. november 2024 (sobota) 9:30 - 16:00
  Posledný deň kurzu 27. november 2024 (streda) 17:30 - 20:00
  *Je cena jedinou prekážkou prečo sa kurzu nateraz nemôžete zúčastniť? Prosím prihláste sa na kurz a osobne si prejdeme možnosti Vašej účasti.

Prihláška

Vaša prihláška je len prvý krok, nezaväzuje vás k ničomu. Po jej odoslaní vám pošleme informácie o kurze a navrhneme ďalší postup. Na kurz budete oficiálne prihlásený až po jeho zaplatení.

Mýty o mindfulness

 • MBSR je založený na vedeckých dôkazoch a je úplne sekulárny.

  Je však pravdou, že niektoré techniky využívané v MBSR majú svoj pôvod v budhizme.

 • Nejde o žiadnu zázračnú zručnosť. Meditáciu buď robíte, alebo nie. Neexistuje nič také ako dobrá a zlá meditácia. Meditácia je aktivita, nie zručnosť. Meditácia je univerzálny nástroj, ktorý môže pomôcť každému zlepšiť kvalitu jeho života.

 • Toto je jedno z najčastejších nedorozumení. Meditácia neznamená mať prázdnu myseľ, a ani nie je cieľom dosiahnuť prázdnu myseľ. Všetci máme myšlienky, emócie a fyzické vnemy. Sú to všetko dočasné fenomény, ktoré prichádzajú a odchádzajú a žiaľ o nich nerozhodujeme. Rozdiel je či ich začnete analyzovať a tým si prežívanie zhoršovať, alebo ste schopní ich iba pozorovať a prijímať také aké sú, práve teraz v tomto okamihu.

 • Myšlienky, fyzické vnemy, emócie tu budú stále, rovnako aj stres. Meditácia nie je zázračný všeliek. Ide o nástroj ako stres zvládať lepšie. V prvom rade ide o rozpoznanie známok stresu, následne o jeho prijatie bez vnútorného kritika.

 • Meditácia je ako manželstvo – v dobrom aj v zlom. Cieľom meditácie nie je niečo meniť, niečo dosahovať. Cieľom je pozorovať to čo sa deje práve teraz, a bez vnútornej kritiky to prijať také aké to je, bez ohľadu na to či je to príjemné, alebo nepríjemné.

 • V MBSR si ukážeme mnoho formálnych (meditácia) ako aj neformálnych techník a takisto mnoho pozícií v ktorých viete trénovať svoju všímavosť. Ide naozaj o mylnú predstavu, že meditovať sa dá iba v lotosovom sede.

Vladimir Schmidt

Buďte v obraze

Zaujímajú vás novinky zo sveta mindfulness, prípadne chcete byť informovaný o plánovaných aktivitách? Prihláste sa k odberu noviniek.