MBSR

Vladimír Schmidt

Od roku 2002 do 2018 som pôsobil pre medzinárodnú organizáciu Orbis Institute, ktorá sa zameriava na vzdelávacie programy v oblasti osobnostného rozvoja a leadershipu. Pracoval som Ako lektor na vzdelávacích programoch v USA, Číne a Európe.

 

Od roku 2018 sa aktívne venujem téme duševného zdravia pomocou  všímavosti.  Zúčastnil som sa viacerých mindfulness programov a následne som  absolvoval 1,5 ročný výcvik lektora MBSR v inštitúte “Present Mind Mindfulness, Holandsko” pod vedením medzinárodnej lektorky mindfulness Lot Heijke. Som certifikovaný lektor mindfulness programu MBSR.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára dávate v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) mojej osobe

Vladimír Schmidt

(ako prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely, aby som Vám mohol odpovedať na Váš dotaz a prípadne ponúknuť vhodnú službu. Váš súhlas môžte kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovej adrese:

info@mbsr.sk

,príp. vyplnením vyššie uvedeného formulára, kde odvolanie súhlasu uvediete v kolonke “Vaša správa”. Nakoľko sa považujete v zmysle zákona za dotknutú osobu, máte práva uvedené v § 19 a nasl. zákona (t.j. požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, namietať spracúvanie, právo na ich prenosnosť, alebo podať návrh podľa § 100 zákona). Vaše osobné údaje nebudem odovzdávať žiadnej tretej osobe, nebudem ich profilovať ani prenášať do tretej krajiny a budem ich uchovávať maximálne po dobu dvoch mesiacov po ukončení kurzu. Vyššie uvedené osobné údaje nemusíte vyplniť, ale bez nich Vám nebudem môcť odpovedať na Vaše dotazy. Moja osoba nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v tomto formulári.